USŁUGI

Korekta tekstu

KOREKTA TEKSTU – usunięcie błędów przed lub po składzie tekstu; sprawdzenie poprawności językowej zgodnie
z zasadami gramatyki i interpunkcji, nanoszenie poprawek za pomocą odpowiednich znaków korektorskich – zgodnie
z obowiązującą normą PN-72/P-55036 Znaki korektorskie i wykonanie korekty drukarskiej.

© 2012 Marginalia - Pracownia Edytorska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: agencjacumulus.pl