USŁUGI

Redakcja tekstu

REDAKCJA TEKSTU (OPRACOWANIE REDAKCYJNE) – sprawdzenie i opracowanie tekstu pod względem stylistycznym, poprawności językowej i spójności merytorycznej, czyli przygotowanie tekstu do druku.

Do czynności wchodzących w skład redagowania merytorycznego należą:
  • sprawdzenie zgodności treści dzieła ze stanem wiedzy, w szczególności poprawności zapożyczeń z materiałów źródłowych;
  • sprawdzenie poprawności danych faktograficznych i zastosowanej terminologii;
  • sprawdzenie czy nie ma luk i powtórzeń, czy zachowany jest jednolity poziom narracji;
  • ewentualne wyodrębnienie trudniejszych partii materiału z tekstu głównego dzieła i przeniesienie ich do dodatków;
  • eliminacja niepożądanej nadmiarowości tekstu w postaci uwag ogólnikowych, dygresji i dywagacji nieuzasadnionych potrzebą przedstawienia tematu.
Należy zadbać o kompletność dzieła oraz sprawdzić czy wszystkie ważne pojęcia są dostatecznie zdefiniowane w tekście lub czy jest wskazane powszechnie dostępne źródło definicji.

© 2012 Marginalia - Pracownia Edytorska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: agencjacumulus.pl