USŁUGI

Klienci

Główny obszar działalności firmy stanowi współpraca z krajowymi wydawnictwami w zakresie opracowania redakcyjnego i korekty tekstu oraz składu publikacji książkowych. W tej grupie klientów znajdują się również agencje reklamowe, drukarnie oraz firmy prywatne.

Naszymi zleceniodawcami są także klienci indywidualni. Tej grupie oferujemy pomoc redakcyjną w przygotowywaniu artykułów, referatów, prac licencjackich i magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych – przede wszystkim
w zakresie poprawności językowej, opracowania aparatu bibliograficznego, sprawdzenia powołanej literatury, opracowania przypisów itp.

Do klientów firmy należą:

Agencja Reklamowa CUMULUS
Agencja Wydawniczo-Reklamowa MAGIC
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Froebel.pl
Fundacja ECCC
Fundacja MASZ SZANSĘ
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
INNOVATIO PRESS Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji w Lublinie
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.
Naturopath Opinion Ltd.
Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie
Sąd Najwyższy w Warszawie
Stowarzyszenie DLA ZIEMI
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu
Urząd Miasta Lublin
Wolters Kluwer SA
Wydawnictwo TEKTURKA
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zakład Pomocy Szkole

© 2012 Marginalia - Pracownia Edytorska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: agencjacumulus.pl