USŁUGI

Usługi

Wśród oferowanych usług znajdują się:
  • REDAKCJA TEKSTU (OPRACOWANIE REDAKCYJNE) – sprawdzenie i opracowanie tekstu pod względem stylistycznym, poprawności językowej i spójności merytorycznej, czyli przygotowanie tekstu do druku.
  • KOREKTA TEKSTU – usunięcie błędów przed lub po składzie tekstu; sprawdzenie poprawności językowej zgodnie z zasadami gramatyki i interpunkcji, nanoszenie poprawek za pomocą odpowiednich znaków korektorskich – zgodnie z obowiązującą normą PN-72/P-55036 Znaki korektorskie i wykonanie korekty drukarskiej.
  • SKŁAD I ŁAMANIE – komputerowy skład tekstu; formowanie kolumn książki lub czasopisma i włączenie elementów graficznych.
  • LAYOUT – opracowanie projektu typograficznego i graficznego publikacji.
  • PROJEKT OKŁADKI I STRON TYTUŁOWYCH – opracowanie graficzne projektu okładki i dwójki/czwórki tytułowej oraz przygotowanie pliku do druku; wybór i zakup zdjęć użytych w projekcie. Współpracujemy
    z doświadczonymi grafikami i operatorami DTP.
  • TŁUMACZENIA TEKSTU – w zakresie tłumaczenia całości tekstu lub jego fragmentu/streszczenia na potrzeby przygotowanej publikacji. Firma współpracuje z doświadczonymi tłumaczami.
  • WYDANIE PUBLIKACJI DRUKIEM – MARGINALIA funkcjonują również jako wydawnictwo. Dzięki posiadanej puli numerów ISBN możemy zaoferować Klientom wydanie drukiem zamówionej publikacji (np. materiały konferencyjne, tomiki poezji, przewodniki turystyczne i in.). Istnieje możliwość przygotowania tekstu i okładki oraz przekazanie gotowych plików do wybranej przez klienta drukarni albo do jednej z drukarń, z którymi stale współpracujemy (druk cyfrowy i offsetowy), i przekazanie całego nakładu zleceniodawcy.

© 2012 Marginalia - Pracownia Edytorska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: agencjacumulus.pl